I och med digitaliseringen och hanteringen av stora mängder GMP-klassad data, i både elektronisk och pappersform, har dataintegritet på senare år blivit ett fokuserat område när myndigheter inspekterar läkemedelsföretag.

På Semcon har vi mer än 35 års erfarenhet av life science-branschen och kan hjälpa dig på varje steg i din utvecklingsresa.

Vi har sammanställt de frågor som vi erfarenhetsmässigt vet kan komma upp under en läkemedelsinspektion. Det och mycket mer finner du i denna guide om dataintegritet.

Mer information om vad vi på Semcon arbetar med inom Life Science och säker produktion av läkemedel finns på vår hemsida.