Därför behöver du gå vidare från PDF-manualer och handböcker

För att reparationer och underhåll ska gå smidigt räcker det inte att instruktionerna är lätta att förstå. Dagens användare kräver mer.

I den här guiden får du veta:

  • Nyckeln till effektiv produktinformation
  • Varför PDF-manualer och instruktionsböcker skapar frustration
  • Hur du kan tjäna på din produktinformation, med exempel från våra kunder
  • Hur användarupplevelsen påverkas av din produktinformation
  • Hur du skapar ett “business case” för att modernisera din produktinformation

Läs mer om våra digitala lösningar för produktinformation här.