DEN FÖRNYBARA KRAFTEN.

Hur kan vi bättre ta vara på vattenkraftens potential både i Sverige och på en global nivå? Och hur kan vi fortsätta modernisera en av världens största förnybara energikällor?

Det finns många exempel på hur innovativa perspektiv på utveckling och hållbarhet har bidragit till nya resultat inom vattenkraften. Här kan du läsa om projekt från olika delar av världen där man har hittat nya möjligheter i vattnet.

Hur hanterar vi persondata? Se vår Data Privacy Policy.