En hållbar balans.

Hur kommer egentligen omställningen till förnybara energikällor i olika former påverka det svenska eldistributionssystemet? Och hur kan man hitta innovativa lösningar som skapar en god balans mellan klimatkloka beslut, kostnadseffektivitet och komfort?

Det finns många exempel på hur innovativa perspektiv på utveckling och hållbarhet har bidragit till unika resultat inom förnybar energi. Läs om projekt från olika delar av världen, där nya metoder har använts för att få ut mer av våra energikällor.

How we handle personal data? See our Data Privacy Policy.