Ett fungerade underhåll är avgörande för att ha en validerad process. 

Det råder ingen tvekan om att företag inom läkemedelstillverkning behöver en plan, inte minst för att följa alla lagkrav men även för att optimera sin verksamhet.

Denna korta guide belyser grunderna kring vad man som företag behöver veta för att arbeta strukturerat med underhåll.

På Semcon har vi mer än 35 års erfarenhet av life science-branschen och kan hjälpa dig på varje steg i din utvecklingsresa.

Mer information om vad vi på Semcon arbetar med inom Life Science och säker produktion av läkemedel finns på vår hemsida.